Ophokplicht duurt voort

Overdekte uitloop

De ophokverplichting vanuit de overheid duurt voort. Omdat het tij altijd kan keren is er een overgangstermijn van 16 weken. Na deze tijd verliest de vrije uitloop kip/ei haar status en zijn we verplicht te coderen met stempelcode 2; een scharrelei. Op de MergellandEieren staat dan tijdelijk een scharrelprint omdat de hennen al meer dan
16 weken binnen moeten blijven ter voorkoming van vogelgriepbesmettingen vanuit de natuur.

De kostprijs van MergellandEieren blijft ongewijzigd door de gedane investeringen om de kippen als vrije uitloop te kunnen houden. Zo zit er aan de stal een overdekte uitloop waar de
hennen ook tijdens het ophokken veilig een frisse snavel kunnen halen.
Wij hopen op uw begrip voor deze situatie. Het liefst zien wij de hennen weer zo snel
mogelijk buiten scharrelen. Ze zijn gewoon gewend om naar buiten te gaan en gaan zich dan sneller vervelen. Een goed verenpak behouden is dan de uitdaging. Verveling kun je beperken door bijvoorbeeld voldende strooisel aan te bieden. Zo leer je ze te blijven pikken naar de grond en niet naar elkaar.

Guus en Vera Lardinois

Ohne gentechnik….!

Al onze eieren voldoen aan de eisen van t keurmerk “VLOG” . Dat staat voor (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik). “
Een andere benaming is “Non GMO”

Met genetische modificatie (GM) worden de eigenschappen van planten, bacteriën of gisten veranderd. Steeds meer consumenten hechten aan duurzame voeding en kiezen daarom voor levensmiddelen die zonder het gebruik van gentechniek zijn geproduceerd.

De Duitse organisatie Vlog (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik) heeft hiervoor met de sterke steun van talrijke belanghebbenden een uniforme productie- en teststandaard “Zonder genetica” ontwikkeld.

Wanneer consumenten het zegel “Ohne GenTechnik” op een product zien, geeft het hen de zekerheid dat het geen genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevat.

Vlog certificaat: levensmiddelen zonder gentechniek

Het ei is puur natuur

Het mooie van een ei is dat het direct van het levende wezen komt zonder een bewerking.

De kunst van de kwaliteit van ’t product is de balans houden tussen hetgeen wat je geeft en wat je vraagt…. Het is niet paardje voeren en paardje rijden…..de houderij, het voer, het welzijn van het dier levert de kwaliteit. Dat is bij elk levend organisme zo denk ik!!
Overdekte uitloop levert naar onze mening een mooi welzijn voor onze kippen én een veilig eitje (géén antibiotica gebruik!). Uitloop in de vrije natuur levert 11 keer zoveel kans op vogelgriep en een verhoogd dioxinegehalte. Aan alles zit een voordeel en een nadeel!
Met eigen zonnepanelen, tarwe en mais proberen we de kringloop sluitend te maken.Afbeelding

FAQ

Veel gestelde vragen

Eieren

  • Hoe lang zijn de eieren houdbaar? De eieren zijn tenminste houdbaar tot 28 dagen na legdatum! (We plakken de THT datum altijd op t doosje/ tray)
  • Waarom zijn de eieren niet goed te pellen? Ze zijn kakelvers dus de eerste week  zijn ze niet goed te pellen.  Volgens onderzoekers is een ei van 10 dagen oud het lekkerst. Dus kook een ouder ei en het pelt goed! Na het leggen vinden er nog allerlei processen in het ei plaats, waardoor het aroma van het ei verder wordt ontwikkeld. Lees hier meer over eitjes koken en onze versiertips 😉
  • Hoe zit het met de plastic trays en statiegeld? Inleveren per 10 of doneren aan een goed doel. Lees hier meer.
  • Wat zijn dat voor witte strengen die soms in een ei zitten? Dat zijn hagelsnoeren die er voor zorgen dat het dooier midden in het ei blijft wonen. Deze zijn het best zichtbaar bij zeer verse eieren?
  • Wat is het verschil tussen een wit en een bruin ei? Bij ons was er een verschil in houderij. De witte kippen zijn vrijlopend in de wei en de bruine kippen mochten niet de stal of overdekte uitloop verlaten. Qua smaak was er geen verschil in de eieren. De witte kippen pikken buiten wel gras, verschil van voer binnen is er niet. Mei 2021 zijn we met bruine kippen gestopt Lees hier meer over verschilende houderijen en concepten.

Kippen

  • Hoe leven jullie kippen? Normaal gesproken mogen al onze kippen elke dag na 10:00 in de ochtend tot zonsondergang naar buiten in de wei. De kippen kunnen door de hele stal en wei scharrelen. ( code 1 op de eieren) Tijdens landelijke ophokplicht is er een verbod om de kippen buiten te laten scharrelen en zitten alle vrije uitloop en bio kippen dus binnen. ( code 2 voor de vrije uitloop bedrijven). Wij hebben echter ook een wintertuin; dat betekent dat al onze kippen altijd toegang hebben tot een koude scharrelruimte buiten onze stal. Afdak erboven en gaas langs de zijkanten van de stal. Bloedluis bestrijden we op een biologische manier; de roofmijt. Bij ons een succesverhaal gedurende 15 jaar, waar we heel blij mee zijn. Kijk voor voor info hier.

Voer

  • Wat eten jullie kippen? Buiten mogen ze gras en wormpjes pikken, maar het belangrijkste is dat ze goed eten omdat we graag 1 eitje per dag per kip willen rapen. Binnen krijgen ze meerdere keren per dag voer bestaande uit verschillende granen en schroot van de zonnebloem en soja. Niets in het voer of toevoegingen is genetisch gemodificeerd. We hebben dan ook een Vlog ( non-gmo) certificaat voor onze kippen. Daarnaast is het ons al meer dan 15 jaar gelukt geen antibiotica te gebruiken of andere middelen die daarop lijken.

Meer weetjes? 

Een kip

Eerst was ‘k een ei.
Nu ben ‘k een kip.
En kip zijn vind ik mooier:
Er zit wel leven in een ei
Maar toch is het wat dooier.

Toon Hermans