​als de kippen op stok gaan is het een geduw wie op de bovenste stokken of links of rechts mag zitten. Binnen 20 minuten heeft iedere kip haar plek gevonden. Daarna is het redelijk stil. 

We hebben deze video opgenomen  tijdens het op stok gaan. Het begin is al een redelijk stil geluid (’s nachts is het muisstil in de stal! )

Als je  fluit dan antwoorden de kippen met hun gevaar signaal. Als er vogels over de wei vliegen hoor je dezelfde reactie. Een andere schrikreactie is natuurlijk opvliegen maar dat doen ze alleen bij een domme luchtballon die wel eens over de wei vliegt en gas geeft of overvliegende vliegtuigen.

​als de kippen op stok gaan is het een geduw wie op de bovenste stokken of links of rechts mag zitten. Binnen 20 minuten heeft iedere kip haar plek gevonden. Daarna is het redelijk stil.  We hebben deze video opgenomen  tijdens het op stok gaan. Het begin is al een redelijk stil geluid (’s nachts […]
Adres
Home » Blog » Raad het geluid