Disclaimer

Disclaimer voor..

Tja eigenlijk had ik hier nooit over nagedacht, maar na een publicatie die goed bedoeld was maar ik niets van wist heb ik onder het mom van:”Disclaimer; Indien u iets wil gebruiken van foto’s teksten of ander materiaal van deze site; Bel ons op en wacht dat u ons heeft gesproken voordat er een publicatie is zonder dat wij dit weten. Gewoon netjes :)” deze disclaimer gemaakt;

Op deze pagina vindt u de disclaimer van MergellandEi , zoals deze beschikbaar is gesteld door MergellandEi. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

Intellectueel eigendom

Alle informatie op deze website (vormgeving, huisstijl en logo) is eigendom van MergellandEi.

U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van  MergellandEi en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst schriftelijke toestemming aan ons vragen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MergellandEi te mogen claimen of te veronderstellen.

MergellandEi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. MergellandEi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van MergellandEi op deze pagina.

 

Reactie van een koper: Mooi commentaar!!

Gisteren nog een treetje eieren gehaald. Daarbij een praatje gemaakt met “de boerin”. Via uw visitekaartje de website bezocht. Daar kunnen lezen over de diervriendelijke en milieusparende aanpak. Indrukwekkend en erg positief. Jammer dat mij als “koper aan de deur” dit niet op is gevallen. Daarom ga je als toevallige koper vooral voor de prijs. Maar de positieve koopmotieven als gevolg van begrippen als “scharrelen met buitenren”, “zelf verbouwen van het voer”, “zonnepanelen” etc. blijven achterwege. Daardoor blijft de prijs het belangrijkste koopargument. Zoals u echter weet is kopen een mix van rationele (prijs) en emotionele motieven ( beeld van scharrelende kippen). Kortom: een hogere prijs voor uw product kunt u zeker vragen als ik als klant niet zomaar een ei koop maar een bijzonder ei van bijzondere kippen van een bijzondere kippenboerderij. “Kijk eens vrouw wat ik gekocht heb!” Met deze eieren kun je thuiskomen. Dus misschien geeft bijvoorbeeld een groot bord bij de ingang met grote foto’s zoals die van op de website die extra emotionele koopstimulerende prikkel waarbij de prijs minder belangrijk en minder doorslaggevend is.

Met excuses voor mijn ongevraagd advies en vriendelijke groet

We zijn hier al aan het werk om dit beeld bij de verkoop te voegen. Zo willen we een raam maken waar u overdag door een raam kunt gluren naar onze kippen. De tip van een info bord nemen we zeker mee en hopen we snel te kunnen realiseren! Bedankt voor uw feedback. Omdat ik geen adres van u heb, hebben we het op deze manier gedaan:)