Disclaimer

Disclaimer voor..

Tja eigenlijk had ik hier nooit over nagedacht, maar na een publicatie die goed bedoeld was maar ik niets van wist heb ik onder het mom van:”Disclaimer; Indien u iets wil gebruiken van foto’s teksten of ander materiaal van deze site; Bel ons op en wacht dat u ons heeft gesproken voordat er een publicatie is zonder dat wij dit weten. Gewoon netjes :)” deze disclaimer gemaakt;

Op deze pagina vindt u de disclaimer van MergellandEi , zoals deze beschikbaar is gesteld door MergellandEi. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

Intellectueel eigendom

Alle informatie op deze website (vormgeving, huisstijl en logo) is eigendom van MergellandEi.

U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van  MergellandEi en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst schriftelijke toestemming aan ons vragen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MergellandEi te mogen claimen of te veronderstellen.

MergellandEi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. MergellandEi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van MergellandEi op deze pagina.